Kościół wędrowniczek

Autor

  • Władysław Zarębczan Instytut Kultury „Faleritanum” w Nepi (Włochy), Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.12

Słowa kluczowe:

church, relic, John Paul II, local community, Mętków

Abstrakt

The purpose of the article is to present the history of the “wandering church” in Mętków, which shows on a microscale the strength of colloquial religiosity and religious culture in one of the small local communities in Poland. The biography of Pope John Paul II entered the history of this church, which is why it has the status of a church-relic for the faithful people, which is another interesting interpretative context.

Bibliografia

Archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Inwentaryzacja kościoła w Niegowici, 1967.

Archiwum Parafii w Niegowici, Kronika parafialna.

Archiwum Parafii w Mętkowie, Kronika parafialna.

Acta Statuum Ecclesiarum Illustrissimus et Tever. D-num Cajetano Sołtyk Episcopi Cracoviensis [...], Anno Domini 1773 conscripta; sygn. AV 49.

Inwentar der LatinischenPfarrkirchezuNiegowic... 1851; sygn. inw. 144.

Rękopiśmienne inwentarze parafii Niegowić, m.in. z lat 1690, 1787, 1798; sygn. APA 213.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, Rejestr „A”, poz. 950, lipiec 2019.

Boniecki A., Kalendarium życia Karola Wojtyły, Wydawnictwo Znak, Kraków 1983.

Buxton D., The Wood Churches of Eastern Europe, Cambridge 1981.

Chlebowski B., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.VII, Warszawa 1888.

Chyrc M., Duszpasterska troska ks. Karola Wojtyły o rozwój religijny młodzieży w parafii Niegowić, Kraków 2006.

Cielecki J., Il curato di Niegowicdon Karol Wojtyla, Villadiseriane, Bergamo 2013.

Cielecki J., Wikary z Niegowici, Ksiądz Karol Wojtyła, Częstochowa 1996.

Ciura F., Klucz Lipowiecki, Kraków 2009, (tekst o Mętkowie s. 264–274).

Długosz T., Dzieje parafii Niegowić, maszynopis, Kraków 1949.

Faryna-Paszkiewicz H., Omilanowska M., Pasieczny R., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2001.

Gaweł Ł., Zabytki architektury drewnianej, Kraków 2009.

Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 2, Warszawa 1909.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 1996.

Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987.

Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999.

Kościoły Archidiecezji Krakowskiej. Tysiącletnie Dziedzictwo, t. II, Bernardinum, Pelplin 2019, (tekst o Mętkowie s. 26–27).

Krassowski W., Architektura drewniana w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1961.

Kutaś P., Szlak architektury drewnianej w Małopolsce, Wydawnictwo Promo, Zakrzów 2013.

Maliński M., Wezwano mnie z dalekiego kraju, Poznań 1980.

Marciniszyn E., Marciniszyn P., Architektura drewniana, Carta Blanca, Warszawa 2009.

Mieszkańcy Gminy Babice przyszłym pokoleniom, Kwidzyń 2017 (o Mętkowie: s. 10–12; s.138–142; s. 160–162; s. 177–179).

Pasieczny R., Architektura drewniana, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.

Pieńkowska H., Zabytki na turystycznych trasach woj. krakowskiego, Kraków 1975.

Polska. Skarby UNESCO, Wydawnictwo AA, Kraków 2017.

Ruszczyk G., Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 2009.

Ruszczyk G., Drewniane kościoły w Polsce lat 1918–1939 w świetle tradycji i nowych form architektury europejskiej, Warszawa 2000.

Skowronek S., Historia parafii i kościoła w Niegowici, maszynopis, Kraków 1976.

Spiechowicz-Jędrys A., Niegowić – papieska parafia, Wydawnictwo Turystyczne, Kraków 2003.

Svidercoschi G.F., Historia Karola Wojtyły, Kraków 2005.

Szablowski J., Katalog zabytków i sztuki polskiej. Województwo krakowskie, t. 1, Warszawa 1951.

Szlak Architektury Drewnianej. Małopolska, red. B. Cisowski, M. Duda, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2005.

Szlezynger P.S., Kościół w Niegowici, historia, problematyka konserwatorska, „Ochrona Zabytków” 4, (2009) 2011.

Szlezynger P.S., Początek drogi. Pierwsza parafia księdza Karola Wojtyły pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici, Niegowić 2016.

Tołoczek J. Polskie budownictwo drewniane, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

Własiuk U.J., Ja tam u was byłem... pilnujcie mi tych szlaków, Kraków 2003.

http://www.drewniana.malopolska.pl

https://www.babice.pl

https://www.malopolska.pl/publikacje/turystyka/malopolska-szlak-architektury-drewnianej-1

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Zarębczan, W. (2019). Kościół wędrowniczek. Zeszyty Wiejskie, 25, 187-202. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.12

Numer

Dział

Articles