Migracje ludności wiejskiej w Polsce – przeszłość i teraźniejszość

Autor

  • Kamil M. Kuśmider Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.11

Słowa kluczowe:

international migrations, migrations Poles, school students

Abstrakt

Migration is an integral part of human history. International migrations are one of the most important social phenomena in the modern world and in Poland. Their trends and reasons, shaping up in time, are the fundation for conducting research into this process. The scale of the departures also makes the problem increasingly significant for social researchers. The article presents the essence of contemporary migrations of Poles from the countryside and most of all, it shows readiness of young people to move abroad. It shows the scope of migration and the main features of contemporary Polish migration. It was developed based on the result of research, which was conducted among high school students who had been demonstrating readiness to migrate.

Bibliografia

Bank Światowy, Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union, New York 2006.

Bański J., Przemiany polskiej wsi, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2010.

Ćwiek J., Polacy znów masowo emigrują do Londynu, „Rzeczpospolita”, 25.09.2012.

Długosz Z, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, „Czasopismo Geograficzne” nr 78 (1–2), Wrocław 2007.

Frenkel I., Rosner A., Infrastruktura wiejska a migracje między miastem i wsią, [w:] Studia nad migracjami ludności wiejskiej. Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa 1986.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia? Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Hollifield J., The Politics of International Migration. How Can We “Bring the State back In” [w:] Migration Theory. Talking Across Disciplines, Brettell C.B., Hollifield J., New York, London: Routledge 2000.

Jończy R., Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży, „Polityka Społeczna” nr 10, XXXIII, Warszawa 2006.

Kosiński L., Migracje ludności w Polsce w latach 1950–1960, [w:] Migracje długookresowe ludności w latach 1989–2002, Kostrzewa Z., Stańczak J., GUS, Warszawa 2004.

Lesińska M., Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, Ośrodek Badań nad Migracjami, CMR Working Papers 47/105, czerwiec 2011.

Leszczyńska B., Nowak S., Reński K., Rokicki B., Stronkowski P., Szczepocka I., Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce, WYG PSDB, Warszawa 2009.

Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Nowotnik D., Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica III (2012), FOLIA 126.

Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Rosner A., Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1 (162), PAN, Warszawa 2014.

Runge A., Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim, [w:] Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010.

Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa 2018.

Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.

Szafraniec K., Raport „Młodzi 2011”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Wilk J., Pietrzak M.B., Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych – podejście dwuetapowe, „Ekonometria” 2 (40), Wrocław 2013.

Zolberg A. R., International migration in political perspective, [w:] Global Trends in migration: theory and research on international population movements, Kritz M.M., Kelly Ch.B., Tomasi S.M., Center for Migration Studies, New York 1981.

Definicje GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec, (dostęp: 19.12.2019).

Kierunki emigracji zarobkowej, http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.766, (dostęp: 19.12.2019).

Migracje zarobkowe Polaków VIII – maj 2018 r., http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje-Zarobkowe-Polakow-VIII-maj-2018, (dostęp: 19.12.2019).

Polacy chcą nadal emigrować do Wielkiej Brytanii, http://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=25782, (dostęp: 19.12.2019).

Zwoliński Ł, Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000–2005, nr 29, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, pdf na: https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314190569, (dostęp: 31.12.2019).

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kuśmider, K. M. (2019). Migracje ludności wiejskiej w Polsce – przeszłość i teraźniejszość. Zeszyty Wiejskie, 25, 171-183. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.11

Numer

Dział

Articles