Przesiedleńcy ze wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej po II wojnie światowej – w relacji podróżnika rowerowego

Autor

  • Amilkar Kosiński Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.10

Słowa kluczowe:

migrants, biographies, relationship, bicycle trip

Abstrakt

The author presents three excerpts from the reports of cycling travel in Poland in the years 2008–2011, contained in the “Bicycle Journals”. They contain descriptions of meetings with Poles who, as a result of political change in the areas of eastern Poland after 1945, were forcibly resettled in central, or north-western and western parts of Poland within its current borders.

The direct accounts of the participants of the events show the complicated political background of Poland, Europe and the world after the Second World War, as well as the dramatic fate of the individuals.

 

Bibliografia

Bojarski P., Bagaż doświadczeń i wspomnień: relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku, Olsztyn 2017, ss. 191.

Czerniakiewicz J., Przemieszczenia ludności polskiej z ZSRR 1944–1959, Warszawa 2004, ss. 80.

Czerniakiewicz J., Przemieszczenia Polaków i Żydów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej i w ZSRR: 1939–1959, „Studia i Materiały”, z. 21, Warszawa 1991, ss. 15.

Czerniakiewicz J., Czerniakiewicz M., Przesiedlenia ze Wschodu 1944–1959, Warszawa 2007, ss. 157.

Eberhardt P., Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950), Wrocław 2010, ss. 264.

Halicka B., Polski Dziki Zachód: przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948, Kraków 2015, ss. 434.

Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej: studium historyczne, Wrocław 1974, ss. 274.

Kochanowski J., Deportacja zwana repatriacją, „Polityka. Pomocnik Historyczny” Z Kresów na Kresy, z dn. 12.09.2016.

Kosiński A. G., Dzienniki rowerowe 2008–2011, cz. I–II, Łódź 2018, ss. 643.

Kraj wzywa, „Tygodnik Informacyjny Repatriant”, Warszawa 1946, ss. 30.

Latuch M., Repatriacja ludności polskiej w latach 1955–1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, Warszawa 1994, ss. 260.

Na zachód, Wydawnictwo Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Rzeszów 1945, ss. 84.

Olejnik L., Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003, ss. 640.

Ruchniewicz M., Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–59, Warszawa 2000, ss. 402.

Rymaszewski S., Wykarczowani zza Buga, Gdańsk 2001, ss. 592.

Siedlecki J., Losy Polaków w ZSRR w latach 1939–1986, Warszawa 1989, ss. 404.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kosiński, A. (2019). Przesiedleńcy ze wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej po II wojnie światowej – w relacji podróżnika rowerowego. Zeszyty Wiejskie, 25, 153-170. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.10

Numer

Dział

Articles