Inteligencja wiejska w Polsce w latach 1945–1989

Autor

  • Adriana Merta-Staszczak Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
  • Sylwia Straszak-Chandoha Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.08

Słowa kluczowe:

village, education, university education, agricultural universities

Abstrakt

After 1945 a number of changes occurred in rural Poland in relation to the education of farmers and their families, and the role of education in the lives of rural residents. First of all, a new group of peasant intelligentsia was formed, coming from the peasant or working-class environment. It was to replace the earlier elites by working in the spirit of socialist ideas and supporting the development of the state. Due to the need to rebuild the country and increase the efficiency of agriculture, educators and agricultural advisors trained in cities were also directed to villages. Pursuant to the implemented education development programs, farmers’ children gained access to schools, and parities were created for them at universities. As a result, there was a greater chance for farmers to send their children to universities, but this required financial capabilities of the family, as well as the belief that the education acquired would mean social advancement. The purpose of the article is to analyze the structure of education and educational opportunities of rural residents during the People’s Republic of Poland.

Bibliografia

Kandydaci i przyjęcia na pierwszy rok studiów, Rocznik statystyczny szkolnictwa 1944/45-1966/67, Warszawa 1967.

Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XII 1978 r. Migracje ludności. Badanie metodą reprezentacyjną, GUS, Warszawa 1981.

Dobosiewicz S., Reforma szkolna 1961 roku. Geneza i założenia, „Rozprawy z dziejów oświaty” 1970, nr 13.

Dziurzyński P., Osadnictwo rolne za ziemiach odzyskanych, Warszawa 1983.

Janicka K., Słomczyński K.M., Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności, „Przegląd Socjologiczny” 2014, nr 63 (LXIII).

Nowakowski S., Przemiany postaw w stosunku wieś-miasto w Polsce. https://repozytorium.amu.edu.pl/.../1/016%20STEFAN%20NOWAKOWSKI.pdf

Szafraniec K., Wartość wykształcenia na wsi – fakty, tendencje, konsekwencje. Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, pod red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner, Warszawa 2001.

Szafraniec K., Wartość wykształcenia na wsi – fakty, tendencje, konsekwencje, [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, pod red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner, Warszawa 2001.

Wawrzyniak B.M., Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim, Włocławek 2003.

Welon Z., Drogi awansu chłopów polskich w świetle wskaźników antropologicznych, „Przegląd Antropologiczny”, t. 55, z. 1–2, Poznań 1992.

Zaremba M., Wielka Trwoga. Polska 1944–1947, Kraków 2012.

Żarnowski J., Inteligencja polska 1944–1989. Struktury i role społeczne: problemy dyskusyjne, „Acta Oeconomica Pragensia” 2007, R. 15, z. 7.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Merta-Staszczak, A., & Straszak-Chandoha, S. (2019). Inteligencja wiejska w Polsce w latach 1945–1989. Zeszyty Wiejskie, 25, 123-133. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.08

Numer

Dział

Articles