Sytuacja gospodarcza wsi w powiecie tarnowskim w II Rzeczypospolitej

Autor

  • Paweł Mierzwa Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.05

Słowa kluczowe:

Tarnow district, agriculture, village

Abstrakt

The reborn Poland was a country with a definite dominance of the agricultural sector over other sectors of the national economy. The financial situation of the village had a huge impact on the development of the country’s economy. With a good situation in the agricultural sector, other areas of the economy could develop quickly. With the financial crisis in the 1930s – which the Polish village found itself in – other branches of the economy were also in a weak condition.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Budżet Tarnowskiego Powiatowego Związku Samorządowego na rok 1937/1938, sygn. 253

Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Gminy wiejskie powiatu tarnowskiego z lat 1934–1954, Statystyka rolna i hodowlana 1937–44 (brak sygnatury)

Historia Polski w liczbach, Materialne warunki życia ludności, z. 8, GUS, Warszawa 1998.

Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1930–1939.

Pierwszy powszechny spis z dnia 30 września 1921 roku, Gospodarstwa wiejskie, województwa południowe, Warszawa 1927.

Statystyka Pracy 1925, Warszawa 1925.

Wielka własność rolna, Statystyka Polski, t. V, GUS, Warszawa 1925

,,Piast”, 1933, nr 8

Ajnenkiel A., Położenie prawne robotników rolnych, Warszawa 1962.

Ajnenkiel A., Uwagi w sprawie struktury robotników rolnych w okresie międzywojennym, [w:] Polska klasa robotnicza, red. S. Kalabiński, Warszawa 1970.

Ciepielewski J., Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929–1935, Warszawa 1968.

Ciepielewski J., Wieś polska w latach wielkiego kryzysu 1929–1935, Warszawa 1965.

Drozdowski M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936–1939, Warszawa 1963.

Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, red. B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Warszawa 1973.

Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, t. 3, Warszawa 1980.

Historia Polski, t. 4, red. T. Jędruszczak, Warszawa 1978.

Jabłonkowski M., Wobec zagrożenia wojną. Wojsko a gospodarka II Rzeczypospolitej w latach 1935–1939, Warszawa 2001.

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.

Landau Z., Tomaszewski J., Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa 1980.

Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1999.

Mieszczankowski M., Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960.

Noniewicz C., Historia gospodarcza Polski odrodzonej, Białystok, 2004.

Noniewicz C., Rozwój gospodarki chłopskiej, Białystok 1996.

Orczyk J., Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929–1938, Warszawa–Poznań 1981.

Ormicki W., Szkic geografii gospodarczej Tarnowa i okolicy, Tarnów 1930.

Polityka gospodarcza II RP i PRL, red. Z. Landau, W. Roszkowski, Warszawa 1995.

Simche Z., Tarnów i jego okolica, Tarnów 1930.

Tarnów, dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryka, Z. Ruta, Tarnów 1983.

Wierzchosławice, Dzieje wsi i gminy, red. F. Kurtyka, Z. Ruta, Kraków 1994.

Witos W., Moje wspomnienia, t. 1, Warszawa 1998.

Witos W., Moje wspomnienia, t. 2, Warszawa 1990.

Zaklika W., Bilans obrotów gotówkowych rolnictwa polskiego, Lwów 1933.

Zaremba P., Historia dwudziestolecia, Warszawa–Wrocław–Kraków 1991.

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. 3, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1970.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Mierzwa, P. (2019). Sytuacja gospodarcza wsi w powiecie tarnowskim w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Wiejskie, 25, 69-84. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.05

Numer

Dział

Articles