Zespół redakcyjny

Redakcja:

Damian Kasprzyk (University of Lodz) – redaktor naczelny / redaktor tematyczny – etnologia
Jarosław Kita (University of Lodz) – zastępca redaktora / redaktor tematyczny – historia
Ewa Koralewska (University of Lodz) – sekretarz redakcji / korekta
Katarzyna Walińska (University of Lodz) – redaktor językowy / język angielski
Wojciech Ziomek (University of Lodz) – redaktor strony www
Sebastian Latocha (University of Lodz) - redaktor

Rada Naukowa:

dr hab. Andrzej Lech, prof. UŁ – Przewodniczący Rady (Łódź), prof. dr hab. Iskra Baeva (Sofia), prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce), dr Janusz Gmitruk (Warszawa), dr hab. Tadeusz Grabarczyk – prof. UŁ (Łódź), dr Nicolas Masłowski (Praga), prof. dr hab. Giennadij F. Matwiejew (Moskwa), dr hab. Leszek Olejnik – prof. UŁ (Łódź), prof. dr hab. Marek Przeniosło (Kielce), dr Michal Rak (Pilzno), mgr Henryk Siemiński (Łódź), dr Janina Tobera (Łódź), prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Warszawa), prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak (Lwów)