Recenzenci

Aktualna lista recenzentów pisma:

prof. dr hab. Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)

prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

prof. dr hab. Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

prof. nadzw. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)