Indeksowanie

Czasopismo Translatorica & Translata indeksowane jest przez następujące serwisy:

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)