Klimczak-Pawlak, Agata. „Kompetencja międzykulturowa W Procesie Szkolenia tłumaczy”. Translatorica & Translata 10 (listopad 16, 2018): 103-114. Udostępniono październik 25, 2020. http://czasopisma.uni.lodz.pl/tt/article/view/3795.