Klimczak-Pawlak, A. „Kompetencja międzykulturowa W Procesie Szkolenia tłumaczy”. Translatorica & Translata, t. 1, listopad 2018, s. 103-14, doi:10.18778/2544-9796.01.10.