Klimczak-Pawlak, A. (2018) „Kompetencja międzykulturowa w procesie szkolenia tłumaczy”, Translatorica & Translata, 10, s. 103-114. doi: 10.18778/2544-9796.01.10.