Klimczak-Pawlak, A. (2018). Kompetencja międzykulturowa w procesie szkolenia tłumaczy. Translatorica & Translata, 1, 103-114. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.10