(1)
Klimczak-Pawlak, A. Kompetencja międzykulturowa W Procesie Szkolenia tłumaczy. tt 2018, 1, 103-114.