Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej

Autor

  • Katarzyna Misiewicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.03

Słowa kluczowe:

nieprzekładalność, substytucja, przekład poezji, Pietro Marchesani, Wisława Szymborska.

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o substytucji, popularnym i bardzo trudnym narzędziu translatorskim, który umiejętnie użyty pozwala rozwiązać problem nieprzekładalności oraz zatarcie różnic kulturowych i językowych między oryginałem a przekładem. Na przykładzie popularnych we Włoszech przekładów poezji Wisławy Szymborskiej autorstwa Pietra Marchesaniego zostaje przedstawiona charakterystyka oraz ogólna kategoryzacja tej transformacji. Można wymienić następujące jej typy: leksykalny, gramatyczny, stylistyczny i metryczny. Między innymi dzięki umiejętnym posługiwaniu się narzędziem substytucji Pietrze Marchesaniemu udało się zachować poetycką kwintesencję poezji Szymborskiej, a przy tym sprawić wrażenie, że jej poezja została napisana po włosku.

Bibliografia

Balcerzan E., 1998, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Balcerzan E., 2011, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Bazzanini L., 2011, Tradurre realia. Le espressioni culturo-specifiche nelle edizioni italiane della Wendeliteratur, Bolonia University Press, Bolonia.

Bednarczyk A., 2002, Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice.

Cardillo A., Nozioni di metrica italiana, http://www.unisa.it/secure/get/file/ nozioni_metrica.pdf/id/1580 (dostęp: 10.04.2015).

Nowicka-Jeżowa A., Knysz-Tomaszewska D. (red.), 1997, Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Potkański J., 2000, Wiersz Szymborskiej, Warszawa.

Szymborska W., 2012, La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), red. i tłum. P. Marchesani, Adelphi Edizioni, Mediolan.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Misiewicz, K. (2018). Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej. Translatorica & Translata, 1, 29-38. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.03

Numer

Dział

Articles