1.
Leśniewska-Napierała K, Napierała T, Tjørve KM, Tjørve E. Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów. Tour [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2020Sep.19];30(1):43-5. Available from: http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7890