Miazek, Piotr. “Przyczyny zróżnicowania Ruchu Turystycznego W Polskich Parkach Narodowych ”. Turyzm/Tourism 30, no. 1 (June 1, 2020): 73-86. Accessed January 18, 2021. http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7974.