Leśniewska-Napierała, Katarzyna, Tomasz Napierała, Kathleen M.C. Tjørve, and Even Tjørve. “Konkurs Jako Metoda Pedagogiczna W Turystycznej Edukacji Uniwersyteckiej: Studium Przypadku Nauczania twórczego rozwiązywania problemów”. Turyzm/Tourism 30, no. 1 (June 1, 2020): 43-53. Accessed September 19, 2020. http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7890.