Miazek, P. “Przyczyny zróżnicowania Ruchu Turystycznego W Polskich Parkach Narodowych ”. Turyzm/Tourism, vol. 30, no. 1, June 2020, pp. 73-86, doi:10.18778/0867-5856.30.1.08.