Leśniewska-Napierała, K., T. Napierała, K. M. Tjørve, and E. Tjørve. “Konkurs Jako Metoda Pedagogiczna W Turystycznej Edukacji Uniwersyteckiej: Studium Przypadku Nauczania twórczego rozwiązywania problemów”. Turyzm/Tourism, vol. 30, no. 1, June 2020, pp. 43-53, doi:10.18778/0867-5856.30.1.05.