Cieślikowski, K., and A. Brusokas. “Wybrane Czynniki atrakcyjności Konferencji Naukowych Jako produktów Systemowych Na międzynarodowym Rynku Turystycznym ”. Turyzm/Tourism, vol. 30, no. 1, June 2020, pp. 13-20, doi:10.18778/0867-5856.30.1.02.