[1]
P. Miazek, “Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych ”, Tour, vol. 30, no. 1, pp. 73-86, Jun. 2020.