Miazek, P. (2020) “Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych ”, Turyzm/Tourism, 30(1), pp. 73-86. doi: 10.18778/0867-5856.30.1.08.