Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Tjørve, K. M. and Tjørve, E. (2020) “Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów”, Turyzm/Tourism, 30(1), pp. 43-53. doi: 10.18778/0867-5856.30.1.05.