Cieślikowski, K. and Brusokas, A. (2020) “Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym ”, Turyzm/Tourism, 30(1), pp. 13-20. doi: 10.18778/0867-5856.30.1.02.