Miazek, Piotr. 2020. “Przyczyny zróżnicowania Ruchu Turystycznego W Polskich Parkach Narodowych ”. Turyzm/Tourism 30 (1):73-86. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.08.