Leśniewska-Napierała, Katarzyna, Tomasz Napierała, Kathleen M.C. Tjørve, and Even Tjørve. 2020. “Konkurs Jako Metoda Pedagogiczna W Turystycznej Edukacji Uniwersyteckiej: Studium Przypadku Nauczania twórczego rozwiązywania problemów”. Turyzm/Tourism 30 (1):43-53. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.05.