Cieślikowski, Krzysztof, and Andrius Brusokas. 2020. “Wybrane Czynniki atrakcyjności Konferencji Naukowych Jako produktów Systemowych Na międzynarodowym Rynku Turystycznym ”. Turyzm/Tourism 30 (1):13-20. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.02.