Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Tjørve, K. M., & Tjørve, E. (2020). Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów. Turyzm/Tourism, 30(1), 43-53. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.05