Cieślikowski, K., & Brusokas, A. (2020). Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym . Turyzm/Tourism, 30(1), 13-20. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.02