(1)
Leśniewska-Napierała, K.; Napierała, T.; Tjørve, K. M.; Tjørve, E. Konkurs Jako Metoda Pedagogiczna W Turystycznej Edukacji Uniwersyteckiej: Studium Przypadku Nauczania twórczego rozwiązywania problemów. Tour 2020, 30, 43-53.