[1]
Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Tjørve, K.M. and Tjørve, E. 2020. Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów. Turyzm/Tourism. 30, 1 (Jun. 2020), 43-53. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.05.