Turystyka literacka w ujęciu aleatorycznym na przykładzie Hawany

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.04

Keywords:

turystyka literacka, przypadek, claves, Hawana

Abstract

Pojęcie „turystyka literacka” jest określeniem stabilnym, zazwyczaj nie wzbudza kontrowersji przedmiotowych. Dobrze wpisuje się w pozytywistyczny porządek myślenia o rzeczywistości turystycznej. Dokonana analiza kubańskich dzieł literackich oraz przeprowadzone badania terenowe w Hawanie wskazały na konieczność rekonstrukcji używanych definicji „turystyki literackiej”. Ma ona bowiem wiele kontekstów i nie można przyjąć jednego, niepodważalnego określenia. W artykule zaproponowano podejście aleatoryczne, w którym wykorzystano przypadek podczas eksploracji przestrzeni literatury w Hawanie.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arystoteles (2003). Fizyka. In: Arystoteles, Dzieła wszystkie (pp. 23­204). Vol. 2. Translated by K. Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Botterill, D., Platenkamp, V. (2012). Key concepts in tourism research. Londyn: SAGE.
Google Scholar

Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik Metodyczny. Poznań: AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Google Scholar

Cabrera Infante, G. (2009). Moja wina, bo tańczyłem cza-czę. Translated by U. Kropiwiec. Warszawa: Muza.
Google Scholar

Cabrera Infante, G. (2016). Trzy pstre tygrysy. Translated by U. Kropiwiec, T. Pindel. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Cortázar, J. (2013). Gra w klasy. Translated by Z. Chądzyńska. Warszawa: Muza.
Google Scholar

Czermińska, M. (2000). Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków: Universitas
Google Scholar

Eco, U. (1994). Lector in fabula, współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Warszawa: PIW.
Google Scholar

Gutiérrez, P.J. (2019). Brudna trylogia o Hawanie. Translated by P. Fornelski. Poznań: Zysk i S­ka.
Google Scholar

Gwizdalanka, D. (1998). Przewodnik po muzyce kameralnej. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Google Scholar

Heidegger, M. (1996). Przyczynki do filozofii (Z wydarzania). Translated by B. Baran, J. Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.
Google Scholar

Ingarden, R. (1964). W sprawie budowy dzieła literackiego: profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi. Pamiętnik Literacki, 55 (1), 183­202.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2016). Spacer po terytoriach niedomkniętych, czyli śladami ekspresji geograficznych. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 9, 237­255.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2018). Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych. Folia Turistica, 49, 199­220.
Google Scholar

Kaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 17­32.
Google Scholar

Kobiela, F. (2011). Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Konończuk, E. (2014). Między rzeczywistością a reprezentacją. Metafora mapy w powieściach Michela Houellebecqa Mapa i terytorium oraz Guillaume’a Jana Le Cartographe. In: E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk (eds), Geografia i metafora (pp. 175­195). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Korpysz, A. (2019). Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów. Turystyka Kulturowa, 2, 34­46.
Google Scholar

Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Turystyka literacka. In: A. Kowalczyk (ed.), Turystyka zrównoważona (pp. 231­248).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Lowry, M. (2018). Pod wulkanem. Translated by K. Tarnowska. Poznań: Rebis.
Google Scholar

Mann, T. (1982). Czarodziejska góra. Vol. 2. Translated by J. Kramsztyk. Warszawa: Czytelnik.
Google Scholar

Mikołajewski, J. (2011). Rzymska komedia. Warszawa: Agora.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium w Gnieźnie.
Google Scholar

Milne, A.A. (1928). The House at Pooh Corner. London: Methuen.
Google Scholar

Pessoa, F. (2016). Poezje zebrane Álvaro de Campos. Translated by W. Charchalis. Kraków: Lokator.
Google Scholar

Płocka, S. (2013). Eksploracja przestrzeni turystycznej Paryża na przykładzie szlaków plenerów filmowych. Praca magisterska. Promotor J. Kaczmarek. Łódź: Instytut Geografii Miast i Turyzmu, WNG UŁ.
Google Scholar

Roszak, J.M. (2016). Okiem przewodnika krajoznawcy. O potencjale turystyki literackiej w Hrubieszowie. Turystyka Kulturowa, 6, 6­18.
Google Scholar

Roszak, J., Godlewski, G. (2013). Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej. Folia Turistica, 28, 53­66.
Google Scholar

Schulz, B. (b.r.). Republika marzeń. Pobrane z: www.wolnelektury.pl (25.08.2019).
Google Scholar

Stasiak, A. (2009). Turystyka literacka i filmowa. In: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds), Współczesne formy turystyki kulturowej (pp. 223­265). Poznań: AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Google Scholar

Stein, E. (1995). Byt skończony a byt wieczny. Translated by I. Adamska OCD. Poznań: W drodze.
Google Scholar

Wasserstein, R.L., Schirm, A.L., Lazar, N.L. (2019). Moving to a World Beyond „p0,005”. The American Statistician, 73 (1), 1­19.
Google Scholar

Wawrzyniak, M. (2010). Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi. Turystyka Kulturowa, 3, 16­29.
Google Scholar

White, K. (2011). Zarys geopoetyki. Translated by A. Czarnacka. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2, 7­25.
Google Scholar

Wittgenstein, L. (2012). Tractatus logico-philosophicus. Translated by B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Zajas, P. (2008). O „autentyczności” i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego. Teksty Drugie, 4, 215­230.
Google Scholar

Zmyślony, P. (2000). Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego. Problemy Turystyki, XXIV (1­2), 21­31.
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Kaczmarek, J. (2020). Turystyka literacka w ujęciu aleatorycznym na przykładzie Hawany. Turyzm/Tourism, 30(1), 31-42. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.04

Issue

Section

Articles