Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.02

Keywords:

produkt turystyczny, produkt systemowy, przemysł spotkań, konferencja międzynarodowa

Abstract

W pracy wskazano wybrane determinanty atrakcyjności międzynarodowych konferencji naukowych jako produktów systemowych na współczesnym międzynarodowym rynku turystycznym, zwłaszcza na rynku turystyki biznesowej. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano następujące metody: analizę literatury przedmiotu i raportów, syntezę oraz pasywną i aktywną obserwację. Wykorzystano również bezpośrednią metodę ankietową, w której posłużono się kwestionariuszem badawczym na stronie interne­towej, i skierowano ją do delegatów podczas konferencji Erasmus+ International Week w Kownie. Wskazano kilka najważniejszych warunków atrakcyjności konferencji dla uczestników, które odnoszą się do dostępności transportu i informacji, a także oryginalności miejsca docelowego i programu rekreacyjnego dla delegatów. Współczesne międzynarodowe konferencje naukowe, trwające kilka dni, są systemowymi, wielordzeniowymi produktami turystycznymi. Artykuł jest empiryczny, ale przedstawia także koncepcje rozwoju spotkań konferencyjnych jako atrakcyjnych produktów systemowych we współczesnej gospodarce Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agha, N. (2011). The economic impact of stadiums and teams. Journal of Sports Economics, 14 (3), 227–252. DOI: https://doi.org/10.1177/1527002511422939
Google Scholar

Ayaz, N., Şamata, N. (2017). Integration of congress tourism to the cultural tourism destinations as an economic product. Journal of Tourism and Hospitality Management, 5 (1), 53–61. DOI: https://doi.org/10.15640/jthm.v5n1a6
Google Scholar

Berbeka, J., Borodako, K., Niemczyk, A., Seweryn, R. (2014). In­ fluence of the meetings industry on the economy of Krakoẃ . Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.
Google Scholar

Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2014). The potential of local KIBS Companies as a determinant of tourism development in Krakow. Tourism Economics, 20 (6), 1337–1348. DOI: https://doi.org/10.5367/te.2013.0351
Google Scholar

Borodako, K., Kožić, I. (2016). Cooperation patterns in the tourism business: The case of Poland. Prague Economic Papers, 25 (2), 160–174. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.552
Google Scholar

Breiter, D., Milman, A. (2006). Attendees’ needs and service priorities in a large convention center: Application of the importance-performance theory. Tourism Management, 27 (6), 1364–1370. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.09.008
Google Scholar

Chang, S. (2018). Experience economy in the hospitality and tourism context. Tourism Management Perspectives, 27, 83–90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.05.001
Google Scholar

Cieślikowski, K. (2014). Rynek turystyki konferencyjnej. Tom I: Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
Google Scholar

Cieślikowski, K. (2015). Business tourism as innovative product for destinations. Innovative (Eco­) Technology, Entrepreneurship and Regional Development, 26–33.
Google Scholar

Cieślikowski, K., Brusokas, A. (2017). Determinants of effective management in sport with the use of large sport arenas in selected cities. European Journal of Service Management, 21, 5–10. DOI: https://doi.org/10.18276/ejsm.2017.21-01
Google Scholar

Cieślikowski, K., Brusokas, A. (2019). Meetings Industry in Kaunas. Report. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
Google Scholar

Crouch, G.I., Louviere, J.J. (2004). The determinants of convention site selection: A logistic choice model from experimental data. Journal of Travel Research, 43 (2), 118–130. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287504268233
Google Scholar

Crouch, G.I., Ritchie, J.R. (1997). Convention site selection research. Journal of Convention & Exhibition Management, 1 (1), 49–69. DOI: https://doi.org/10.1300/j143v01n01_05
Google Scholar

Davidson, R., Cope, B. (2003). Business travel: Conferences, incentive travel, exhibitions, corporate hospitality, and corporate travel. Nowy Jork: Pearson Education, Financial Times.
Google Scholar

Dwyer, L., Forsyth, P. (1997). Impacts and benefits of MICE tourism: A framework for analysis. Tourism Economics, 3 (1), 21–38. DOI: https://doi.org/10.1177/135481669700300102
Google Scholar

Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R. (2004). Evaluating tourism’s economic effects: New and old approaches. Tourism Management, 25, 307–317.
Google Scholar

ECEC (2014). The Erasmus impact study. Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalization of higher education institutions. Bruksela: The European Commission Educational and Culture.
Google Scholar

EIC (2018). Economic significance of meetings to the US economy. Nowy Jork: Events Industry Council and Oxford Economics.
Google Scholar

EIU (2007). Megatrends in B2B marketing. Londyn: The Economist Intelligence Unit.
Google Scholar

EMS (2017). Feedback from conference participants. (Report). Dublin: European Meteorological Society.
Google Scholar

Fenich, G.C. (2001). Towards a conceptual framework for assessing community attractiveness of conventions. Journal of Convention and Exhibition Management, 3 (1), 45–64. DOI: https://doi.org/10.1300/J143v03n01_04
Google Scholar

Gilliland, D.I., Johnston, W.J. (1997). Toward a model of business-to-business marketing communications effects. Industrial Marketing Management, 26 (1), 15–29. DOI: https://doi.org/10.1016/s0019-8501(96)00032-6
Google Scholar

Gugg, A., Hank-Haase, G. (1995). Die wirtschaftliche Bedeutung des Tagungsund Kongressreiseverkehrs in Deutschland. Frankfurt: GHH Consult GmbH.
Google Scholar

Hallowell, R. (1996). The relationship of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: An empirical study. International Journal of Service Industry Management, 7 (4), 27–42. DOI: https://doi.org/10.1108/09564239610129931
Google Scholar

ICCA (2007).The international Association Meetings Market 2006: ICCA Statistics Report. Amsterdam: International Congress and Convention Association.
Google Scholar

Jung, S., Tanford, S. (2017). What contributes to convention attendee satisfaction and loyalty? A meta-analysis. Journal of Convention & Event Tourism, 18 (2), 118–134. DOI: https://doi.org/10.1080/15470148.2017.1290565
Google Scholar

Komisja Europejska (2018). What is Erasmus? Pobrane z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en (17.08.2018).
Google Scholar

Lemanowicz, M., Puciata, E. (2010). Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9 (4), 255–265.
Google Scholar

Malaval, P., Bénaroya, C., Digout, J., Szapiro, G. (2013). Business to business marketing from industrial to business marketing: Adaptation from 5th French edition. Bruxelles: De Boeck.
Google Scholar

Malekmohammadi, A., Mohamed B., Ekiz, E.H. (2011). An analysis of conference attendee motivations: Case of international conference attendees in Singapore. Journal of Travel and Tourism Research, 11 (1), 50–64.
Google Scholar

NBTC (2015). Business meetings in Holland. An analysis of the impact of the industry. Amsterdam: NBTC Holland Marketing.
Google Scholar

Niemczyk, A. (2014). Produkty systemowe na rynku turystycznym. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (25), 79–99.
Google Scholar

Nummela, C. (2017). Delegate survey 2016 (Rep.). Helsinki: Finland Convention Bureau.
Google Scholar

Olearnik, J. (2016). Contemporary marketing in tourist industry. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 33, 9–19. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-01
Google Scholar

Oppermann, M. (1995). Professional conference attendees’ and non-attendees’ participation decision factors. The Society of Travel and Tourism Educators Annual Conference, 7 (1), 25–37.
Google Scholar

Oppermann, M. (1996). Convention destination images: Analysis of association meeting planners perceptions. Tourism Management, 17 (3), 175-182. DOI: https://doi.org/10.1016/0261-5177(96)00004-0
Google Scholar

Pal, D., Joshi, A., Kale, S., Chandel, S. (2015). Likert scale: Explored and explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7 (4), 396-403. DOI: https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975
Google Scholar

Rogers, T., Davidson, R. (2016). Marketing destinations and venues for conferences, conventions and business events. Abingdon, Oxon: Routledge.
Google Scholar

Sidorkiewicz, M. (2014). Specyfika organizowania konferencji i kongresów naukowych. W: K. Celuch (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce (s. 91–103). Warszawa: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
Google Scholar

Smith, J. (2018). Who can take part? Pobrane z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en (20.08.2018).
Google Scholar

Staff weeks search (2018). Pobrane z: http://staffmobility.eu/staff-week-search (13.08.2019).
Google Scholar

Stasiak, A. (2013). Tourist product in experience economy. Turyzm/Tourism, 23 (1), 27–36. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003
Google Scholar

Swarbrooke, J., Horner, S. (2011). Business travel and tourism. Nowy Jork: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780080490601
Google Scholar

UIA (2018). International meeting statistics for the year 2017. Report. Bruksela: Union of International Associations.
Google Scholar

UN WTO (2010). The international recommendations for tourism statistics 2008. Nowy Jork: UN WTO Publishing.
Google Scholar

UN WTO (2014). Global report on the meetings industry. Madryt: World Tourism Organization.
Google Scholar

Weber, K., Chon, K. (2009). Convention tourism: International research and industry perspectives. Nowy Jork: Routledge.
Google Scholar

WTTC (2018). Travel and tourism economic impact 2018 (Report). Londyn: World Travel & Tourism Council.
Google Scholar

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations. Nowy Jork: The Free Press.
Google Scholar

Zhang, H.Q., Leung, V., Qu, H. (2007). A refined model of factors affecting convention participation decision-making. Tourism Management, 28 (4), 1123–1127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.008
Google Scholar

Żabiński, L. (2012). Marketing produktów systemowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Żemła, M. (2010). Destination brand licensing. W: M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu (red.), Advances in tourism destination marketing: Managing networks (s. 110–120). Londyn: Routledge.
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Cieślikowski, K., & Brusokas, A. (2020). Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym . Turyzm/Tourism, 30(1), 13-20. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.02

Issue

Section

Articles