Ogłoszenia

Publikujemy teksty na bieżąco on-line

2020-06-15

Zapraszamy do publikowania w SSE. Od 2020 r. jesteśmy rocznikiem. Artykuły zbieramy cały rok i po ich akceptacji przez Redakcję publikujemy na bieżąco on-line (wraz z nadanym DOI i przypisanym nr tomu). Na koniec roku publikujemy rocznik obejmujący wszystkie artykuły umieszczone na stronie czasopisma on-line.

Zapraszam do publiacji

Bartosz Bartosiewicz - sekretarz czasopisma

Przeczytaj więcej na temat Publikujemy teksty na bieżąco on-line

Aktualny numer

Nr 31 (2020)
Wyświetl wszystkie numery

Space – Society – Economy to rocznik, w którym artykuły publikowane są w sposób ciągły(na bieżąco on-line). Nasze czasopismo upowszechnia wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki. W czasopismie zamieszczane są opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz geografii ekonomicznej i społecznej. Dotyczą one szerokiego spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.