Przybysz-Stawska, M. „Wstęp”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 30, czerwiec 2020, s. 7-9, doi:10.18778/0860-7435.30.00.