Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych

Autor

  • Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna, Uniwersytet Opolski
  • Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna, Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.03

Słowa kluczowe:

czasopisma naukowe, Open Access, polityka otwartego dostępu, platforma Open Access, Uniwersytet Opolski, biblioteka

Abstrakt

Narodowe Centrum Nauki we wrześniu 2018 r. zadeklarowało udział w realizacji Planu S, który przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie publikacje naukowe powstałe z udziałem finansowania ze środków publicznych muszą być publikowane w czasopismach Open Access lub na platformach Open Access. Na Uniwersytecie Opolskim trwały już wtedy prace nad uruchomieniem platformy, która zapewniłaby otwarty dostęp do uczelnianych czasopism naukowych. Docelowo umieszczono na niej trzynaście tytułów wydawanych przez uczelnię. Zadanie to powierzono do realizacji Bibliotece Głównej UO jako jednostce koordynującej wszelkie prace związane z jej powstaniem. Jest to kolejna – po repozytorium uczelnianym – forma aktywnego uczestnictwa Biblioteki w realizowaniu polityki otwartego dostępu na opolskiej Alma Mater. Platformę uruchomiono w listopadzie 2018 roku. Prace związane z jej utworzeniem nie zostały jednak jeszcze zakończone. Celem artykułu jest przedstawienie etapów budowy platformy przy udziale redakcji czasopism, wydawnictw uczelnianych, Centrum Informatycznego, firmy zewnętrznej oraz zespołu pracowników Biblioteki. Stanowi on też omówienie zakresu prac, które będą realizowane przez uczestników projektu, tak, aby zapewnić płynne funkcjonowanie platformy i wysoki poziom widoczności zasobów w bazach indeksujących treści naukowe.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gajda, Jarosław (2017). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej. W: B. Kamińska-Czubała, S. Skórka (red.), E. Piotrowska (współpraca), Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki (s. 227–235). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Grochowski, Paweł (2019). Dotychczasowy rozwój WBN, nowe modele licencyjne związane z planem S, implementacja licencji Springer Compact. Seminarium WBN, część 1, 8 kwietnia 2019. Pobrane 29 maja 2019, z: https://wbn.icm.edu.pl/08042019

Kamińska, Anna (2017). OpenCitations (I4OC) – otwarty indeks cytowań publikacji naukowych. Biuletyn EBIB, 6 (176), 1–9. Pobrane 5 grudnia 2017, z: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/104

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. (2015). Pobrane 23 października 2015, z: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf

Pietrzyk, Anna (2015). Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym – studium przypadku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225, 146–155. Pobrane 19 lipca 2019, z: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_12.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. (Dz.U. 2018, poz. 1832) (2018). Pobrane 4 maja 2020, z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001832/O/D20181832.pdf

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 2019, poz. 1231) (1994). Pobrane 4 maja 2020, z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

Wichman, Jadwiga & Hoły, Joanna (2017). Bibliografia cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu. W: B. Kamińska-Czubała, S. Skórka (red.), E. Piotrowska (współpraca), Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki (s. 262–274). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Wierzbicka-Próchniak, D., & Szewczyk-Kłos, D. (2020). Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(30), 47-55. https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.03

Numer

Dział

Articles