Wirtualne formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Analiza terminologiczna wybranych pojęć

Autor

  • Patrycja Nawrocka Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.01

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne, społeczność wirtualna, Web 2.0, blog, blogosfera

Abstrakt

W artykule dokonano analizy terminologicznej pojęć ukazujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez powstanie społeczności wirtualnej, Web 2.0, bloga i blogosfery. Na podstawie przeglądu wybranej literatury zaprezentowano stanowiska naukowców i badaczy wobec analizowanych pojęć.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aftański, Przemysław (2011). Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. Dydaktyka informatyki. Pobrane 7 listopada 2018, z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fac8af0a-cfe1-4427-a34e-9a07b60bb23d

Agnosiewicz, Mariusz (2011). Wirtualne stowarzyszenie. Pobrane 10 listopada 2018, z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,4169#_f3

Bugliarello, George (1997). Telecommunities: The next Civilization. The Futurist, 31, 23–26.

Burszta, Wojciech (2003). Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach. W: W. Burszta, Ekran, mit, rzeczywistość (s. 157–176). Warszawa: Twój Styl.

Casey, Michael (2001). Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

DiNucci, Darcy (1999). Fragmented Future. Pobrane 10 listopada 2018, z: http://darcyd.com/fragmented_future.pdf

Doktorowicz, Krystyna (2003). Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi. W: L. Haber, Społeczeństwo informacyjne. wizja czy rzeczywistość? (s. 179–186.). Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Fernback, Jan & Thompson, Brad (1995). Virtual Communities: Abort, Retry, Failure? Pobrane 15 listopada 2018, z: https://people.well.com/user/hlr/texts/VCcivil.html

Flasiński, Krzysztof (2015). Web 2.0. Refleksje, 1, 55–59.

Goban-Klas, Tomasz (1999). Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy. W: J. Lubacz, W drodze do społeczeństwa informacyjnego (s. 29–54). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.

Goban-Klas, Tomasz & Sienkiewicz, Piotr (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Postępu Telekomunikacji.

Gorman, Lyn & McLean, David (2010). Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Graham, Brad (1999). Friday, September 10, 1999. Pobrane 4 listopada 2018, z: https://archive.is/pzknw#selection-647.1-647.7

Gumkowska, Anna, Maryl, Maciej & Toczyński, Piotr (2009). Blog to… blog. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl . Pobrane 24 listopada 2018, z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12794/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to-blog.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Janowski, Jacek (2008). Charakterystyka elektronicznego obrotu prawnego. W: J. Janowski, Elektroniczny obrót prawny (s. 25–42). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business. Seria Akademicka – Wolters Kluwer Polska.

Jones, Steven (1995). Cybersociety. Revisiting Computer-Mediated Communication and Community. London: SAGE Publications, Inc.

Kaczmarek-Śliwińska, Monika (2011). Social media w działaniach Internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku. W: J. Olędzki (red.), Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu (s. 137–153). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kancik, Ewelina (2013). Blog jako przestrzeń komunikacji politycznej. Blogi polskich polityków. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne Media. Język Mediów (s. 451–468). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Kerckhove, Derrick De (2001). Inteligencja otwarta: narodziny społeczeństwa sieciowego . Warszawa: Wydawnictwo MIKOM.

Kim, AmyJo (2000). Community Building on the Web. Berkeley: Peachpit Press.

Kotliński, Daniel (2018). Blogosfera – czym jest? Jak wygląda w Polsce? Pobrane 8 grudnia 2018, z: http://adnext.pl/baza-wiedzy/blogosfera

Kozłowski, Tomasz (2013). Współpraca w społeczeństwie sieci. Wybrane przykłady skoordynowanego działania internautów. Tematy z Szewskiej, 2 (10). Pobrane 10 grudnia 2018, z: http://www.tematyzszewskiej.pl/index.php/2016/03/01/wspolpraca-w-spoleczenstwie-sieci-wybraneprzyklady-skoordynowanego-dzialania-internautow

Krakowiak, Ludwik (2005). Blogować każdy może! Pobrane 12 grudnia 2018, z: https://www.pcworld.pl/news/Blogowac-kazdy-moze,76231.html

Krzysztofek, Kazimierz & Szczepański, Marek (2002). Zrozumieć Rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kubicek, Herbert (1999). Möglichkeiten und Gefahren der „Informationsgesellschaft“. Pobrane 6 listopada 2018, z: http://www.fgtk.informatik.uni-bremen.de/ig/WS99-00/studienbrief/index.html

Kulczycki, Emanuel (2012). Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji. Pobrane 10 grudnia 2018, z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2520/1/Blogi%20i%20serwisy%20naukowe.pdf

Marecki, Piotr (2002). Liternet. W: P. Marecki (red.), Liternet. Literatura i internet (s. 5–21). Kraków: Wydawnictwo Rabid.

McCullagh, Declan & Broache, Anne (2007). Blogs turn 10 – who’s the father? Pobrane 16 listopada 2018, z: https://arquivo.pt/wayback/20090706153918/http://news.cnet.com/2100-1025_36168681.html

Nowak, Jerzy S. (2008). Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. Pobrane 25 listopada 2018, z: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/24702/BCPS_28204_2008_Spoleczenstwoinform.pdf

O’Reilly, Tim (2005). What Is Web 2.0? Pobrane 11 listopada 2018, z: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

Olszański, Leszek (2006). Dziennikarstwo internetowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Papińska-Kacperek, Joanna (2008). Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne. W: J. Papińska-Kacperek i in. (red.), Społeczeństwo informacyjne (s. 11–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Pawlak, Hanna & Nierebiński, Roman (2011). Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania zawartości Internetu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, 28, 321–332.

Pisarek, Walery (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Rheingold, Howard (1993). The Virtual Communities. Boston: Perseus Books.

Rheingold, Howard (2000). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontiers . Cambridge: MIT Press.

Rosenberg, Scott (1999). Technology: Fear of Links. Pobrane 7 listopada 2018, z: https://www.salon.com/1999/05/28/weblogs

Siuda, Piotr (2006). Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku (s. 179–186). Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Siuda, Piotr (2007). Jakość życia i cyberwykluczenie w dobie Web 2.0. W: A. Rosół, M. Szczepański (red.), Tolerancja. Studia i szkice (s. 309–321). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pobrane 25 listopada 2018, z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/985/Piotr_Siuda_Jakosc_zycia_i_cyberwykluczenie_w_dobie_Web_2.0.PDF?sequence=1&isAllowed=y

Smith, Mark (1992). Voices from the Well: The Logic of the Virtual Commons . Pobrane 12 listopada 2018, z: http://dlc.dlib.indiana.ed/dlc/bitstream/handle/10535/4363/Voices_from_the_WELL.pdf?sequence=1

Społeczeństwo informacyjne. W: ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006. Pobrane 2 listopada 2018, z: http://www.cyfrowyurzad.pl/gfx/cyfrowyurzad/files/iza/epolska.pdf

Szabłowski, Stanisław (2011). Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka Informatyki, 6, 237–254.

Szpunar, Magdalena (2004). Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna. Studia Socjologiczne, 2, 95–133.

Toffler, Alvin (2006). Trzecia fala. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Urbanowicz, Krzysztof (2007). 10 rodzajów blogów. Pobrane 12 grudnia 2018, z: http://mediacafepl.blogspot.com/2007/05/10-rodzajw-blogw.html

Walkowska, Justyna (2012). Jeśli nie Web 2.0, to co? Biuletyn EBIB. Pobrane 5 listopada 2018, z: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf

Web 2.0. W: Słownik komputerowy i encyklopedia informatyczna www.i -slownik.pl. Pobrane 3 listopada 2018, z: http://www.i-slownik.pl/1996,web-2-0

Wójcik, Adrian & Dryll, Elżbieta (2008). Formalna analiza języka blogów – prezentacja metody. W: B. de Barbaro, B. Janusz & K. Gdowska (red.), Narracja: teoria i praktyka (s. 155–170). Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Nawrocka, P. (2020). Wirtualne formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Analiza terminologiczna wybranych pojęć. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(30), 13-27. https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.01

Numer

Dział

Articles