Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

Z-ca redaktora naczelnego

dr Agata Walczak-Niewiadomska

Sekretarz

dr Grzegorz Czapnik

Kolegium redakcyjne:

redakcja tematyczna – dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, dr Zbigniew Gruszka
redakcja językowa, korekta polonistyczna – dr Alina Brzuska-Kępa
redakcja statystyczna – dr hab. prof. UŁ Jan Degirmendžić
członek zespołu – mgr Tomasz Piestrzyński
konsultant ds. jęz. angielskiego – dr Joanna Pawliczak

Rada naukowa:

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)
prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
dr Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska)
dr Kateřina Lohrová, Západočeská univerzita v Plzni (Czechy)
dr Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě (Czechy)
dr Anna Karlskov Skyggebjerg, Aarhus Universitet (Dania)
Aase Kristine Tveit, Hogskolen i Oslo og Akershus (Norwegia)
doc. dr Olga Ciwkacz, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (Ukraina)
prof. Bruce Fraser, Boston University (USA)
prof. Ken P. Turner, University of Brighton (Wielka Brytania)