Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum indeksowane jest przez następujące serwisy:

ERIH PLUS
EBSCO
PolINDEX
HAL
CEJSH
BazHum
Polska Bibliografia Bibliologiczna
ARIANTA
WorldCat
Google Scholar
ViFaOst
LitDok